غلاف تمام فلزیFull Metal Jacket

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  غلاف تمام فلزی

کارگردان: Stanley Kubrick

111
فارسی
8.3
فیلم «غلاف تمام فلزی» داستان آماده سازی و اعزام سربازان آمریکا به ویتنام برای جنگ در این کشور است. در بخش اول فیلم، آماده سازی سربازان آمریکایی تحت فشارهای شدید روحی و جس...
Stanley Kubrick
Vivian Kubrick
Martin Hunter