پوستر فیلم  غلاف تمام فلزی

غلاف تمام فلزی

Full Metal Jacket

.1ساعت و51دقیقه
فیلم «غلاف تمام فلزی» داستان آماده سازی و اعزام سربازان آمریکا به ویتنام برای جنگ در این کشور است. در بخش اول فیلم، آماده سازی سربازان آمریکایی تحت فش...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم غلاف تمام فلزی

 فیلم غلاف تمام فلزی
 فیلم غلاف تمام فلزی
 فیلم غلاف تمام فلزی
 فیلم غلاف تمام فلزی
 فیلم غلاف تمام فلزی

عوامل سازنده فیلم غلاف تمام فلزی

Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
Vivian Kubrick
Martin Hunter

درباره فیلم غلاف تمام فلزی

فیلم «غلاف تمام فلزی» داستان آماده سازی و اعزام سربازان آمریکا به ویتنام برای جنگ در این کشور است. در بخش اول فیلم، آماده سازی سربازان آمریکایی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی برای تبدیل شدن آن ها به قاتل های بی رحم، روایت می شود و در بخش دوم بی رحمی آن ها در کشتار مردم بی گناه ویتنام و تبعات این جنگ نشان داده می شود.