پوستر فیلم  غلاف تمام فلزی

غلاف تمام فلزی

.1ساعت و51دقیقه
فیلم «غلاف تمام فلزی» داستان آماده سازی و اعزام سربازان آمریکا به ویتنام برای جنگ در این کشور است. در بخش اول فیلم، آماده سازی سربازان آمریکایی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی برای تبدیل شدن آن ها به قاتل های بی رحم، روایت می شود و در بخش دوم بی رحمی آن ها در کشتار مردم بی گناه ویتنام و تبعات این جنگ نشان داده می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم غلاف تمام فلزی

Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
Vivian Kubrick
Martin Hunter

خلاصه محتوا

فیلم «غلاف تمام فلزی» داستان آماده سازی و اعزام سربازان آمریکا به ویتنام برای جنگ در این کشور است. در بخش اول فیلم، آماده سازی سربازان آمریکایی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی برای تبدیل شدن آن ها به قاتل های بی رحم، روایت می شود و در بخش دوم بی رحمی آن ها در کشتار مردم بی گناه ویتنام و تبعات این جنگ نشان داده می شود.