پوستر فیلم  همسایه درختی

همسایه درختی

انیمیشنآلمانی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «همسایه درختی» درباره جغد پیر دانایی است. او در خلوت خود مشغول تحقیق است که «دارکوبی» به همسایگی اش می آید.

عوامل سازنده انیمیشن همسایه درختی

Eddy Hohf
Oliver Krause

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «همسایه درختی» درباره جغد پیر دانایی است. او در خلوت خود مشغول تحقیق است که «دارکوبی» به همسایگی اش می آید.