پوستر فیلم  در حاشیه

در حاشیه

On the Sidelines

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «در حاشیه» داستان پزشکی به نام «هومن صحرایی» است. او که پزشکی متعهد و متخصص است، به دلایلی مجبور می شود در بیمارستانی دیگر به نام «حاشیه» مشغول ...

تصاویر و جزییات سریال در حاشیه

 سریال در حاشیه
 سریال در حاشیه
 سریال در حاشیه
 سریال در حاشیه
 سریال در حاشیه

عوامل سازنده سریال در حاشیه

درباره سریال در حاشیه

سریال «در حاشیه» داستان پزشکی به نام «هومن صحرایی» است. او که پزشکی متعهد و متخصص است، به دلایلی مجبور می شود در بیمارستانی دیگر به نام «حاشیه» مشغول به کار شود. در این بین با افرادی غیر متخصص و سود جو آشنا شده و وارد ماجراهایی تازه می شود.