ماجان

Majan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجان

محصولایران
فیلم «ماجان» داستان مادری به نام «ماجان» است که از پسر معلول خود نگه داری می کند اما همسرش با این کار موافق نیست و تلاش می کند پسر را به آسایشگاه ببرد.

عوامل سازنده فیلم ماجان