پوستر فیلم  ماجان

ماجان

Majan

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «ماجان» داستان مادری به نام «ماجان» است که از پسر معلول خود نگه داری می کند اما همسرش با این کار موافق نیست و تلاش می کند پسر را به آسایشگاه ببرد...

تصاویر و جزییات فیلم ماجان

 فیلم ماجان
 فیلم ماجان
 فیلم ماجان
 فیلم ماجان
 فیلم ماجان

عوامل سازنده فیلم ماجان

درباره فیلم ماجان

فیلم «ماجان» داستان مادری به نام «ماجان» است که از پسر معلول خود نگه داری می کند اما همسرش با این کار موافق نیست و تلاش می کند پسر را به آسایشگاه ببرد.