پوستر فیلم  بازگشت به اوت بک

بازگشت به اوت بک

Back to the Outback

انیمیشناسترالیایی
.1ساعت و26دقیقه
انیمیشن «بازگشت به اوت بک» درباره تعدادی از حیوانات خطرناک استرالیا است. آن ها که از زندانی بودن در قفس و نگاه احمقانه انسان ها خسته شده اند، دنبال را...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن بازگشت به اوت بک

 انیمیشن بازگشت به اوت بک
 انیمیشن بازگشت به اوت بک
 انیمیشن بازگشت به اوت بک
 انیمیشن بازگشت به اوت بک
 انیمیشن بازگشت به اوت بک

عوامل سازنده انیمیشن بازگشت به اوت بک

Harry CrippsClare Knight
Daniela Mazzucato
Harry Cripps

درباره انیمیشن بازگشت به اوت بک

انیمیشن «بازگشت به اوت بک» درباره تعدادی از حیوانات خطرناک استرالیا است. آن ها که از زندانی بودن در قفس و نگاه احمقانه انسان ها خسته شده اند، دنبال راهی برای فرار هستند.