پوستر فیلم  عناصر

عناصر

.12دقیقه
انیمیشن « عناصر» داستان «آنتونیو» پسر ماجراجویی است که در گردش علمی به مؤسسه انرژی‌ های عالی به طور اتفاقی وارد دنیای عناصر می ‌شود و درآن جا به کمک دوستان اتمیش، «فیرک» و «مرک» به دنبال راه‌ حلی برای بازگشت او به دنیای خودش هستند اما در دنیای بیرون پرفسور با ساختن ضد ماده ها برایش دردسر درست می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال عناصر

Josep A. Esteve
Josep A. EsteveEnrique Uviedo

خلاصه محتوا

انیمیشن « عناصر» داستان «آنتونیو» پسر ماجراجویی است که در گردش علمی به مؤسسه انرژی‌ های عالی به طور اتفاقی وارد دنیای عناصر می ‌شود و درآن جا به کمک دوستان اتمیش، «فیرک» و «مرک» به دنبال راه‌ حلی برای بازگشت او به دنیای خودش هستند اما در دنیای بیرون پرفسور با ساختن ضد ماده ها برایش دردسر درست می کند.