پوستر فیلم  ذره بین

ذره بین

مستندایرانی
.11دقیقه
مستند کوتاه «ذره بین» به زندگی کارگری و مشکلات آن از زاویه دید یک کودک دبستانی می پردازد. دانش آموزی که به بهانه نگارش انشاء درباره شغل پدرش همراه با ذره بین سحر آمیزش وارد دنیای بزرگتر ها می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ذره بین

مهرداد خانی
محمد کارت

خلاصه محتوا

مستند کوتاه «ذره بین» به زندگی کارگری و مشکلات آن از زاویه دید یک کودک دبستانی می پردازد. دانش آموزی که به بهانه نگارش انشاء درباره شغل پدرش همراه با ذره بین سحر آمیزش وارد دنیای بزرگتر ها می شود.