پوستر فیلم  ذره بین

ذره بین

Magnifier

مستندایرانی
.11دقیقه
مستند کوتاه «ذره بین» به زندگی کارگری و مشکلات آن از زاویه دید یک کودک دبستانی می پردازد. دانش آموزی که به بهانه نگارش انشاء درباره شغل پدرش همراه با ...

تصاویر و جزییات مستند ذره بین

 مستند ذره بین
 مستند ذره بین
 مستند ذره بین
 مستند ذره بین
 مستند ذره بین

عوامل سازنده مستند ذره بین

مهرداد خانی
محمد کارت

درباره مستند ذره بین

مستند کوتاه «ذره بین» به زندگی کارگری و مشکلات آن از زاویه دید یک کودک دبستانی می پردازد. دانش آموزی که به بهانه نگارش انشاء درباره شغل پدرش همراه با ذره بین سحر آمیزش وارد دنیای بزرگتر ها می شود.