پوستر فیلم  بتمن بی نهایت : مکانیک علیه جهش یافتگان

بتمن بی نهایت : مکانیک علیه جهش یافتگان

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و13دقیقه
انیمیشن «بتمن بی نهایت : مکانیک علیه جهش یافتگان» ماجرا از آنجا شروع می شود که «آقای یخی» «بین» و «کروک قاتل» را تبدیل به هیولاهایی غول پیکر کرده و آن ها را به سمت گاتهام روانه می کند. اکنون تمام امید مردم برای نجات یافتن از دست آن ها بتمن و گروهش می باشند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن بتمن بی نهایت : مکانیک علیه جهش یافتگان

Curt Geda
Kevin BurkeChris Wyatt
Kevin Riepl
Bruce King

خلاصه محتوا

انیمیشن «بتمن بی نهایت : مکانیک علیه جهش یافتگان» ماجرا از آنجا شروع می شود که «آقای یخی» «بین» و «کروک قاتل» را تبدیل به هیولاهایی غول پیکر کرده و آن ها را به سمت گاتهام روانه می کند. اکنون تمام امید مردم برای نجات یافتن از دست آن ها بتمن و گروهش می باشند.