پوستر فیلم  نوار زرد

نوار زرد

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «نوار زرد» داستان مامور پلیسی به نام «کاوه کیهان» است که گره تعدادی از پرونده های جنایی به دست او باز می شود. در این میان «کیهان» وارد پرونده ای پیچیده می شود و ماجراجویی های پلیسی این سرگرد اداره آگاهی، با مسائل خانوادگی او گره می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نوار زرد

خلاصه محتوا

سریال «نوار زرد» داستان مامور پلیسی به نام «کاوه کیهان» است که گره تعدادی از پرونده های جنایی به دست او باز می شود. در این میان «کیهان» وارد پرونده ای پیچیده می شود و ماجراجویی های پلیسی این سرگرد اداره آگاهی، با مسائل خانوادگی او گره می خورد.