پوستر فیلم  نوار زرد

نوار زرد

Yellow bar

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «نوار زرد» داستان مامور پلیسی به نام «کاوه کیهان» است که گره تعدادی از پرونده های جنایی به دست او باز می شود. در این میان «کیهان» وارد پرونده ای...

تصاویر و جزییات سریال نوار زرد

 سریال نوار زرد
 سریال نوار زرد
 سریال نوار زرد
 سریال نوار زرد
 سریال نوار زرد

عوامل سازنده سریال نوار زرد

درباره سریال نوار زرد

سریال «نوار زرد» داستان مامور پلیسی به نام «کاوه کیهان» است که گره تعدادی از پرونده های جنایی به دست او باز می شود. در این میان «کیهان» وارد پرونده ای پیچیده می شود و ماجراجویی های پلیسی این سرگرد اداره آگاهی، با مسائل خانوادگی او گره می خورد.