گیتا
بستن
پوستر فیلم  گیتا

گیتا

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «گیتا» درباره مادر متین است که به او دلبستگی زیادی دارد. وی پس از حادثه‌ ای که برای متین پیش می‌ آید، تلاش می کند تا با این موضوع کنار بیاید، اما با گذر زمان متوجه واقعیت های جدیدی می شود. او باید فراز و نشیب های زیادی را پشت سر بگذارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گیتا

خلاصه محتوا

فیلم «گیتا» درباره مادر متین است که به او دلبستگی زیادی دارد. وی پس از حادثه‌ ای که برای متین پیش می‌ آید، تلاش می کند تا با این موضوع کنار بیاید، اما با گذر زمان متوجه واقعیت های جدیدی می شود. او باید فراز و نشیب های زیادی را پشت سر بگذارد.