لباس های جدید پادشاهThe Emperors New Clothes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لباس های جدید پادشاه

کارگردان: Richard Slapczynski

انیمیشن «لباس های جدید پادشاه» ماجرای پادشاه «لوئیس» که به لباس های خود اهمیت فراوانی می دهد از این رو به خیاطی که در سالگرد تولد او زیباترین لباس را برایش طراحی کند پاد...
Roz Phillips
John Stuart Newman