لباس های جدید پادشاهThe Emperor's New Clothes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لباس های جدید پادشاه

کارگردان: Richard Slapczynski

پادشاه لوئیس به لباس های خود اهمیت فراوانی می دهد از این رو به خیاطی که در سالگرد تولد او زیباترین لباس را برایش طراحی کند پاداش خوبی می دهد.
Roz Phillips
فیلم‌های پیشنهادی