ناموجود

ثروت خفتهHidden Property

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ثروت خفته

کارگردان: میلاد جرموز

محصولایران
مجید صاحب یک حمام قدیمی است. مادرش تصمیم می گیرد که برای او به خواستگاری برود زیرا فکر می کند که وقت نوه دار شدنش رسیده است. هنگامی که برای گرفتن بنزین جلوی حرکت اتومبیل دختری را می گیرد از او به صورت بسیار نامتعارفی خواستگاری می کند و از آنجا که دختر تقاضای او را رد می کند، کیفش را در اتومبیل دختر جا می گذارد و به خانه بر می گردد.
میلاد جرموز
میلاد جرموز
فیلم‌های پیشنهادی