پوستر فیلم  ناک

ناک

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «ناک» درباره شخصی به نام «دکتر ناک» است. او که در گذشته از اوباش بوده، اکنون پزشک شده است و به روستای کوچک «سنت موریس» سفر می کند. «ناک» به دیگران القا می کند که مریض هستند و باید برای درمان به او مراجعه کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ناک

Lorraine Lévy
Olivier DelboscMarc Missonnier
Cyrille Aufort
Sylvie Gadmer

خلاصه محتوا

فیلم «ناک» درباره شخصی به نام «دکتر ناک» است. او که در گذشته از اوباش بوده، اکنون پزشک شده است و به روستای کوچک «سنت موریس» سفر می کند. «ناک» به دیگران القا می کند که مریض هستند و باید برای درمان به او مراجعه کنند.