اکولایزر 2
بستن
پوستر فیلم  اکولایزر 2

اکولایزر 2

The Equalizer 2

.2ساعت
فیلم «اکولایزر 2» ادامه ماجرای حمایت «رابرت مک‎ کال» از افراد ستم دیده و تلاش او در اجرای عدالت برای مظلومان است اما حادثه ای او را به سمت انتقام می ک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم اکولایزر 2

 فیلم اکولایزر 2
 فیلم اکولایزر 2
 فیلم اکولایزر 2
 فیلم اکولایزر 2

عوامل سازنده فیلم اکولایزر 2

Antoine Fuqua
Todd BlackJason Blumenthal
Richard Wenk
Harry Gregson-Williams
Conrad Buff IV

درباره فیلم اکولایزر 2

فیلم «اکولایزر 2» ادامه ماجرای حمایت «رابرت مک‎ کال» از افراد ستم دیده و تلاش او در اجرای عدالت برای مظلومان است اما حادثه ای او را به سمت انتقام می کشاند.