پوستر فیلم  آخرین جنگجو: ریشه شر

آخرین جنگجو: ریشه شر

.1ساعت و59دقیقه
در فیلم «آخرین جنگجو: ریشه شر» بعد از شکست شیطان برقراری صلح و آرامش در «بلگوری» آغاز می شود. «ایوان» دارای شهرت به سزا و شایسته ای است و شمشیر جادوییش به او توانایی های بیشتری می دهد. اما پس از مدتی، ظهور شیطان وجود دنیای جادویی ایوان را به خطر می اندازد.اینک، ایوان و دوستان قدیمی و رقبای جدیدش، برای رویارویی با شیطان و بازگرداندن صلح به بلگوری تلاش می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آخرین جنگجو: ریشه شر

Dmitriy Dyachenko
Aleksandr Kushaev
Dmitriy Dyachenko
George Kallis
Robert Kun

خلاصه محتوا

در فیلم «آخرین جنگجو: ریشه شر» بعد از شکست شیطان برقراری صلح و آرامش در «بلگوری» آغاز می شود. «ایوان» دارای شهرت به سزا و شایسته ای است و شمشیر جادوییش به او توانایی های بیشتری می دهد. اما پس از مدتی، ظهور شیطان وجود دنیای جادویی ایوان را به خطر می اندازد.اینک، ایوان و دوستان قدیمی و رقبای جدیدش، برای رویارویی با شیطان و بازگرداندن صلح به بلگوری تلاش می کنند.