جوانیYouth

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جوانی

کارگردان: مجید قاری زاده

محصولایران
فیلم «جوانی» داستان که «امیر» به همراه دوستان خود «نويد» و «عظيم» به كارهای خلاف اشتغال دارند. او در پی ربودن كيف «الهام» كه دانشجوی رشته فيلمسازی است با او آشنا می شود. «شهاب» از دوستان امير كه رئيس يكی از باندهای قاچاق است به دنبال عدم همكاری امير، در پی يک توطئه او را به پليس معرفی می كند. امير پس از دستگيری به دنبال همكاری اش با پليس در شناسايی عوامل پخش مواد مخدر از جمله شهاب از زندان آزاد می شود.