پوستر فیلم  عشق مو

عشق مو

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «عشق مو» زندگی پدری را نشان می دهد که برای اولین بار می خواهد موهای دخترش را تمیز و مرتب کند تا خودش را به دختر کوچکش ثابت کند.

عوامل سازنده انیمیشن عشق مو

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «عشق مو» زندگی پدری را نشان می دهد که برای اولین بار می خواهد موهای دخترش را تمیز و مرتب کند تا خودش را به دختر کوچکش ثابت کند.