الف الف پاریس
بستن
پوستر فیلم  الف الف پاریس

الف الف پاریس

مستندایرانی
.33دقیقه
مستند «الف الف پاریس» روایتی از «حمزه غالبی» مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد «میرحسین موسوی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که یک هفته پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود. حالا شش سال است که در فرانسه زندگی می ‌کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند الف الف پاریس

خلاصه محتوا

مستند «الف الف پاریس» روایتی از «حمزه غالبی» مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد «میرحسین موسوی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که یک هفته پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود. حالا شش سال است که در فرانسه زندگی می ‌کند.