الف الف پاریس
بستن
پوستر فیلم  الف الف پاریس

الف الف پاریس

Alef Alef Paris

مستندایرانی
.33دقیقه
مستند «الف الف پاریس» روایتی از «حمزه غالبی» مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد «میرحسین موسوی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که یک هفته پس از...

تصاویر و جزییات مستند الف الف پاریس

 مستند الف الف پاریس
 مستند الف الف پاریس
 مستند الف الف پاریس
 مستند الف الف پاریس

عوامل سازنده مستند الف الف پاریس

درباره مستند الف الف پاریس

مستند «الف الف پاریس» روایتی از «حمزه غالبی» مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد «میرحسین موسوی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که یک هفته پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود. حالا شش سال است که در فرانسه زندگی می ‌کند.