پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها

مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها

The Land Before Time 11: Invasion of the Tinysauruses

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و12دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها» درباره «پا کوتاه» است. در حالی که او سعی در به دست آوردن شیرینی درختی دارد، پا کوتاه به درخت می رود و همه...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها

Charles Grosvenor
Charles Grosvenor
John Loy
Michael Tavera
Jay Bixsen

درباره انیمیشن مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها

انیمیشن «مسافران دره تمشک: سرزمین کوتوله ها» درباره «پا کوتاه» است. در حالی که او سعی در به دست آوردن شیرینی درختی دارد، پا کوتاه به درخت می رود و همه شکوفه ها را می ریزد و نظر کوتوله ها را به خود جلب می کند. آن ها گیاهان را بلعیده و از بین می برند.