ناموجود

آزمایش زندان استنفوردThe Stanford Prison Experiment

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آزمایش زندان استنفورد

کارگردان: Kyle Patrick Alvarez

محصولآمریکا
در سال 1971 بیست و چهار دانشجوی مرد به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند تا نقش زندانی و زندانبان را در یک زندان ساختگی در یک آزمایش در انبار دانشگاه روانشناسی استنفورد بازی کنند ...
فیلم‌های پیشنهادی