پوستر فیلم  مهمونی باغ

مهمونی باغ

انیمیشنفرانسه ای
.7دقیقه
فیلم کوتاه «مهمونی باغ» درباره گروهی قورباغه است که درخانه ای اعیانی و متروکه، محیط اطراف خود را کاوش می کنند و غرایز اولیه خود را کشف می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مهمونی باغ

Julien Deparis
Romain Montiel

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «مهمونی باغ» درباره گروهی قورباغه است که درخانه ای اعیانی و متروکه، محیط اطراف خود را کاوش می کنند و غرایز اولیه خود را کشف می کنند.