اهل سنت ایران

The Ahl-Sunnan of Iran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اهل سنت ایران

محصولایران
مستند «اهل سنت ایران» روایت سفر «احمد مصطفی» ،کارشناس و خبرنگار مصری، به ایران برای بررسی وضعیت زندگی اهل سنت این کشور است. وی 11000 کیلومتر مسیر را می پیماید تا زندگی آن ها را مورد بررسی قرار دهد.

عوامل سازنده سریال اهل سنت ایران

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر