پوستر فیلم  اهل سنت ایران

اهل سنت ایران

The Ahl-Sunnan of Iran

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند «اهل سنت ایران» روایت سفر «احمد مصطفی» ،کارشناس و خبرنگار مصری، به ایران برای بررسی وضعیت زندگی اهل سنت این کشور است. وی 11000 کیلومتر مسیر را م...

عوامل سازنده سریال اهل سنت ایران

درباره سریال اهل سنت ایران

مستند «اهل سنت ایران» روایت سفر «احمد مصطفی» ،کارشناس و خبرنگار مصری، به ایران برای بررسی وضعیت زندگی اهل سنت این کشور است. وی 11000 کیلومتر مسیر را می پیماید تا زندگی آن ها را مورد بررسی قرار دهد.