ناموجود

کاکلیKakoli

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کاکلی

کارگردان: فریال بهزاد

محصولایران
مرد مسگری دختری به نام ترمه دارد، که حوصله ی هیچ کاری ندارد. مسگر به پیشنهاد شاگردش احمد برای ترمه مرغی به نام کاکلی می خرد تا اسباب سرگرمی او را فراهم کند. ترمه به کاکلی انس می گیرد، تا این که شبی کاکلی از دست گربه می گریزد و گم می شود. پرنده فروشی کاکلی را می گیرد و با خود می برد...
فیلم‌های پیشنهادی