پوستر فیلم  میوه ممنوعه

میوه ممنوعه

Forbidden Fruit

سریالایرانی
.32دقیقه
سریال «میوه ممنوعه» داستان فردی متدین به نام «حاج یونس»، بازرگانی معتقد به اصول دینی، است. اما پسر بزرگش «جلال» او را درگیر اتفاقاتی در زندگی می کند ک...

عوامل سازنده سریال میوه ممنوعه

درباره سریال میوه ممنوعه

سریال «میوه ممنوعه» داستان فردی متدین به نام «حاج یونس»، بازرگانی معتقد به اصول دینی، است. اما پسر بزرگش «جلال» او را درگیر اتفاقاتی در زندگی می کند که ایمانش محک زده می شود.