پوستر فیلم  یهودا و مسیح سیاه

یهودا و مسیح سیاه

Judas and the Black Messiah

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «یهودا و مسیح سیاه» درباره «فرد همپتون» رئیس حزب پلنگ سیاه در ایلینویز و خیانتی است که یکی از خبرچین ‌های سازمان FBI در حق او می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم یهودا و مسیح سیاه

 فیلم یهودا و مسیح سیاه
 فیلم یهودا و مسیح سیاه
 فیلم یهودا و مسیح سیاه
 فیلم یهودا و مسیح سیاه
 فیلم یهودا و مسیح سیاه

عوامل سازنده فیلم یهودا و مسیح سیاه

Shaka King
Ryan CooglerCharles D. King
Will BersonShaka King
Craig HarrisMark Isham
Kristan Sprague

درباره فیلم یهودا و مسیح سیاه

فیلم «یهودا و مسیح سیاه» درباره «فرد همپتون» رئیس حزب پلنگ سیاه در ایلینویز و خیانتی است که یکی از خبرچین ‌های سازمان FBI در حق او می کند.