پوستر فیلم  عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها

عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها

انیمیشنآمریکایی
.45دقیقه
انیمیشن «عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها» در ادامه مجموعه «عصر یخبندان» است جایی که «الی» تلاش می کند تا به تنهایی دکوراسیون جشن را درست کند، درحالی که «منفرد» و «دیگو» مشغول تماشای دعوای یک عقاب و بقیه حیوانات هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها

Ricardo CurtisPaul Stodolny
John C. Donkin
Jim Hecht
Matt Ahrens

خلاصه محتوا

انیمیشن «عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها» در ادامه مجموعه «عصر یخبندان» است جایی که «الی» تلاش می کند تا به تنهایی دکوراسیون جشن را درست کند، درحالی که «منفرد» و «دیگو» مشغول تماشای دعوای یک عقاب و بقیه حیوانات هستند.