بازی گریGeris Game

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بازی گری

کارگردان: Jan Pinkava

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «بازی گری» درباره پیرمردی به نام «گری» است. او یک بازی شطرنج را در پارک مقابل خانه اش بازی می کند. به نوعی، او شروع به بازی کردن در برابر حریف سرزنده خود می...
Karen Dufilho-Rosen
Jan Pinkava
Gus Viseur
Jim Kallett
فیلم‌های پیشنهادی