پوستر فیلم  بازی گری

بازی گری

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «بازی گری» درباره پیرمردی به نام «گری» است. او یک بازی شطرنج را در پارک مقابل خانه اش بازی می کند. به نوعی، او شروع به بازی کردن در برابر حریف سرزنده خود می کند. اما درست وقتی که بازی تقریباً تمام شده است، گری موفق می شود روند بازی را تغییر دهد.

عوامل سازنده انیمیشن بازی گری

Jan Pinkava
Karen Dufilho-Rosen
Jan Pinkava
Gus Viseur
Jim Kallett

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «بازی گری» درباره پیرمردی به نام «گری» است. او یک بازی شطرنج را در پارک مقابل خانه اش بازی می کند. به نوعی، او شروع به بازی کردن در برابر حریف سرزنده خود می کند. اما درست وقتی که بازی تقریباً تمام شده است، گری موفق می شود روند بازی را تغییر دهد.