هفت باشکوه
بستن
پوستر فیلم  هفت باشکوه

هفت باشکوه

فیلمآلمانی
.1ساعت و24دقیقه
در فیلم «هفت باشکوه» شخصی به نام «دیوید گوئرا» که فرمانده سابق ارتش است، توسط یک میلیونر مرموز «آنتونی لوین» استخدام می شود تا همسر وی به نام «والنتینا» را از دست یک رهبر گروه چریکی به نام «خاویر مارتینز» نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هفت باشکوه

Harald Franklin
Harald Franklin
Robert Keilbar
Javier Keltai

خلاصه محتوا

در فیلم «هفت باشکوه» شخصی به نام «دیوید گوئرا» که فرمانده سابق ارتش است، توسط یک میلیونر مرموز «آنتونی لوین» استخدام می شود تا همسر وی به نام «والنتینا» را از دست یک رهبر گروه چریکی به نام «خاویر مارتینز» نجات دهد.