پوستر فیلم  22 گلوله

22 گلوله

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «22 گلوله» داستان یک خلافکار بازنشسته به نام «چارلی ماتی» است. یک روز صبح در پارکینگ به وسیله دوستان قدیمی خود به گلوله بسته می شود و 22 تیر می خورد، دوستانش که فکر می کنند او مرده است فرار می کنند ولی چارلی زنده می ماند. او متوجه نمی شود چه کسانی بهش حمله کردن، شروع به تحقیق می کند و از همه آن ها انتقام می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 22 گلوله

خلاصه محتوا

فیلم «22 گلوله» داستان یک خلافکار بازنشسته به نام «چارلی ماتی» است. یک روز صبح در پارکینگ به وسیله دوستان قدیمی خود به گلوله بسته می شود و 22 تیر می خورد، دوستانش که فکر می کنند او مرده است فرار می کنند ولی چارلی زنده می ماند. او متوجه نمی شود چه کسانی بهش حمله کردن، شروع به تحقیق می کند و از همه آن ها انتقام می گیرد.