پوستر فیلم  اتاق 237

اتاق 237

Room 237

.1ساعت و41دقیقه
مستند «اتاق 237» تئوری های مختلفی راجع به معانی پنهان در فیلم کلاسیک «استنلی کوبریک» را بررسی می کند. پنج دیدگاه بسیار متفاوت از طریق صدا، کلیپ های فی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند اتاق 237

 مستند اتاق 237
 مستند اتاق 237
 مستند اتاق 237
 مستند اتاق 237
 مستند اتاق 237

عوامل سازنده مستند اتاق 237

Rodney Ascher
Tim Kirk
Rodney Ascher
Rodney Ascher

درباره مستند اتاق 237

مستند «اتاق 237» تئوری های مختلفی راجع به معانی پنهان در فیلم کلاسیک «استنلی کوبریک» را بررسی می کند. پنج دیدگاه بسیار متفاوت از طریق صدا، کلیپ های فیلم، انیمیشن و بازخوانی دراماتیک روشن می شوند.