داغ قره باغ
بستن
پوستر فیلم  داغ قره باغ

داغ قره باغ

Karabakh Tragedy

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «داغ قره باغ» بررسی مناقشه سیاسی نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ پس از فرو پاشی شوروی است که در این میان دولت وقت ایران ...

تصاویر و جزییات مستند داغ قره باغ

عوامل سازنده مستند داغ قره باغ

سینا حسین پور
امیر مهریزدان

درباره مستند داغ قره باغ

مستند «داغ قره باغ» بررسی مناقشه سیاسی نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ پس از فرو پاشی شوروی است که در این میان دولت وقت ایران برای برقراری صلح در این منطقه تلاش های فراوانی را انجام داده است.