پوستر فیلم  خارج از دید

خارج از دید

سریالایرانی
.34دقیقه
مجموعه مستند «خارج از دید» روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و اتفاقاتی که پس از آن به وقوع پیوست را به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خارج از دید

مهدی نقویان
مهدی نقویان
حسن جعفری

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «خارج از دید» روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و اتفاقاتی که پس از آن به وقوع پیوست را به تصویر می کشد.