پوستر فیلم  خارج از دید

خارج از دید

Kharej Az Did

سریالایرانی
.34دقیقه
مجموعه مستند «خارج از دید» روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و اتفاقاتی که پس از آن به وقوع پیوست را به تصویر می کشد.

تصاویر و جزییات سریال خارج از دید

 سریال خارج از دید
 سریال خارج از دید
 سریال خارج از دید
 سریال خارج از دید
 سریال خارج از دید

عوامل سازنده سریال خارج از دید

مهدی نقویان
مهدی نقویان
حسن جعفری

درباره سریال خارج از دید

مجموعه مستند «خارج از دید» روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و اتفاقاتی که پس از آن به وقوع پیوست را به تصویر می کشد.