پوستر فیلم  پدری که کوه ها را جا به جا می کند

پدری که کوه ها را جا به جا می کند

The Father Who Moves Mountains

فیلمرومانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «پدری که کوه ها را جا به جا می کند» و یا «پدری که کوه را تکان داد» در مورد افسر بازنشسته یک سازمان اطلاعاتی است که متوجه می شود پسرش در یک پیاده ...

تصاویر و جزییات فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند

 فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند
 فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند
 فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند
 فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند
 فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند

عوامل سازنده فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند

Daniel Sandu
Cristian Mungiu
Daniel Sandu
Petre Bog

درباره فیلم پدری که کوه ها را جا به جا می کند

فیلم «پدری که کوه ها را جا به جا می کند» و یا «پدری که کوه را تکان داد» در مورد افسر بازنشسته یک سازمان اطلاعاتی است که متوجه می شود پسرش در یک پیاده روی در کوهستان ناپدید شده است. زمانی که تیم نجات بعد از چند روز جست و جو موفق به پیدا کردن گمشده نمی شوند او تصمیم می گیرد که یک تیم تشکیل داده تا بتواند پسرش را پیدا کند.