جایی که افق ذوب می شودWhere The Horizon Melt

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جایی که افق ذوب می شود

کارگردان: Oriane Tessier

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «جایی که افق ذوب می شود» درباره «ماهی زرد» کوچکی است که رویای پرواز دارد و با سقوط هواپیما به آب به رویایش نزدیک می شود.
CGbros
Diégo Gernais
فیلم‌های پیشنهادی