پوستر فیلم  جایی که افق ذوب می شود

جایی که افق ذوب می شود

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «جایی که افق ذوب می شود» درباره «ماهی زرد» کوچکی است که رویای پرواز دارد و با سقوط هواپیما به آب به رویایش نزدیک می شود.

عوامل سازنده انیمیشن جایی که افق ذوب می شود

Oriane Tessier
CGbros
Diégo Gernais

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «جایی که افق ذوب می شود» درباره «ماهی زرد» کوچکی است که رویای پرواز دارد و با سقوط هواپیما به آب به رویایش نزدیک می شود.