پوستر فیلم  ربات ها

ربات ها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و23دقیقه
انیمیشن «ربات ها» داستان ربات جوانی به نام «رادنی» است که می خواهد به یک مخترع بزرگ تبدیل شود اما چون در یک خانواده فقیر زندگی می کند نمی تواند به اهداف خود برسد پس تصمیم می گیرد به شهر ربات ها سفر کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن ربات ها

Chris Wedge
John Powell
John Carnochan

خلاصه محتوا

انیمیشن «ربات ها» داستان ربات جوانی به نام «رادنی» است که می خواهد به یک مخترع بزرگ تبدیل شود اما چون در یک خانواده فقیر زندگی می کند نمی تواند به اهداف خود برسد پس تصمیم می گیرد به شهر ربات ها سفر کند.