پوستر فیلم  خواهران غریب

خواهران غریب

Khaharane Gharib

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «خواهران غریب» داستان خواهران دو قلو به نام های «نرگس و نسرین» است که از هم دور بوده و در جشن مدرسه ها با هم آشنا می شوند. آن دو مطلع می شوند که ...

عوامل سازنده فیلم خواهران غریب

درباره فیلم خواهران غریب

فیلم «خواهران غریب» داستان خواهران دو قلو به نام های «نرگس و نسرین» است که از هم دور بوده و در جشن مدرسه ها با هم آشنا می شوند. آن دو مطلع می شوند که با هم دو قلو بوده ولی از هم جدا زندگی می کنند. ولیکن تصمیم می گیرند جای خود را با هم عوض کرده تا پدر و مادرشان همدیگر را ملاقات کنند.