خانه مافصل 9 قسمت 9Khaneye Ma S9 E9

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خانه ما
سری مستند مسابقه ای «خانه ما» با هدف آموزش بهینه خرج کردن در محیط خانه، مسابقه ای را طراحی کرده است. به این شکل که سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. شرکت در این مسابقه برای هر خانواده ای که فکر می کند بهترین الگوی مدیریت هزینه ها را دارد آزاد است.
حسین افشار
احسان عمادی
بابک افرا
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
  • فصل هفتم
  • فصل نهم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی