پوستر فیلم  فالکون و سرباز زمستان

فالکون و سرباز زمستان

.47دقیقه
سریال «فالکون و سرباز زمستان» داستان تشکیل گروهی توسط «فالکون» و «سرباز زمستان» پس از شش ماه از وقایع «انتقام جویان» است، تا در یک ماجراجویی هیجان انگیز و خطرناک همکاری کرده و توانایی ها و صبر خود را مورد آزمایش قرار دهند. آن ها هر دو، دوست قدیمی کاپیتان «استیو راجرز» هستند که حالا پیر شده و قصد دارد سپر را به «فالکون» منتقل کند. در حالیکه «فالکون» در تلاش است تا تصمیم بگیرد آی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال فالکون و سرباز زمستان

Kari Skogland
Ariella BlejerDawn Kamoche
Henry Jackman

خلاصه محتوا

سریال «فالکون و سرباز زمستان» داستان تشکیل گروهی توسط «فالکون» و «سرباز زمستان» پس از شش ماه از وقایع «انتقام جویان» است، تا در یک ماجراجویی هیجان انگیز و خطرناک همکاری کرده و توانایی ها و صبر خود را مورد آزمایش قرار دهند. آن ها هر دو، دوست قدیمی کاپیتان «استیو راجرز» هستند که حالا پیر شده و قصد دارد سپر را به «فالکون» منتقل کند. در حالیکه «فالکون» در تلاش است تا تصمیم بگیرد آیا حاضر به قبول سپر است یا خیر. «سرباز زمستان» با دستور دولت برای مقابله با آسیب های قدیمی خود برای درمان اقدام می کند.