شورش علیه سازندگی
بستن
پوستر فیلم  شورش علیه سازندگی

شورش علیه سازندگی

Rebellion Against Construction

مستندایرانی
.1ساعت و25دقیقه
مستند «شورش علیه سازندگی» تحولات اجتماعی دهه هفتاد که برآمده از سیاست‌ های تعدیل اقتصادی دولت «آیت الله هاشمی رفسنجانی» است را روایت می کند. «شورش علی...

تصاویر و جزییات مستند شورش علیه سازندگی

عوامل سازنده مستند شورش علیه سازندگی

مصطفی شوقی
مهدی مطهر
مصطفی شوقی
محمد ثقفی

درباره مستند شورش علیه سازندگی

مستند «شورش علیه سازندگی» تحولات اجتماعی دهه هفتاد که برآمده از سیاست‌ های تعدیل اقتصادی دولت «آیت الله هاشمی رفسنجانی» است را روایت می کند. «شورش علیه سازندگی» از زمان قطعنامه ۵۹۸ و استقرار دولت آیت لله هاشمی رفسنجانی شروع می ‌شود.