پدرFather

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پدر
انیمیشن کوتاه «پدر» ایستادگی و مقاومت پدر خانواده را در برابر طوفان حوادث نشان می دهد.