پوستر فیلم  بانو و ولگرد

بانو و ولگرد

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و15دقیقه
انیمیشن «بانو و ولگرد» درباره سگی به نام «لیدی» است. او در خانه پیرزنی مهربان زندگی می‌ کند و بر حسب اتفاق ناگواری از خانه بیرون رانده می ‌شود. در ادامه لیدی با سگی دو رگه از پایین شهر که خود را «ترمپ» می ‌نامد آشنا می ‌گردد.

عوامل سازنده انیمیشن بانو و ولگرد

Walt Disney
Dick HuemerJoe Grant
Oliver Wallace
Donald Halliday

خلاصه محتوا

انیمیشن «بانو و ولگرد» درباره سگی به نام «لیدی» است. او در خانه پیرزنی مهربان زندگی می‌ کند و بر حسب اتفاق ناگواری از خانه بیرون رانده می ‌شود. در ادامه لیدی با سگی دو رگه از پایین شهر که خود را «ترمپ» می ‌نامد آشنا می ‌گردد.