پوستر فیلم  یک شب

یک شب

فیلمایرانی
.1ساعت و16دقیقه
فیلم «یک شب» داستان دختر جوانی به نام «نگار» است که ناچار می شود یک شب را تا صبح خارج از خانه بگذراند. او شروع به پرسه زدن در شهر می کند. در این مسیر و گذران زمان، سه مرد با سه داستان متفاوت به نگار درس های جدیدی درباره خانواده، روابط، افراد و زندگی می دهند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم یک شب

خلاصه محتوا

فیلم «یک شب» داستان دختر جوانی به نام «نگار» است که ناچار می شود یک شب را تا صبح خارج از خانه بگذراند. او شروع به پرسه زدن در شهر می کند. در این مسیر و گذران زمان، سه مرد با سه داستان متفاوت به نگار درس های جدیدی درباره خانواده، روابط، افراد و زندگی می دهند.