کتاب باز

Ketab Baz

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کتاب باز

محصولایران
برنامه ترکیبی «کتاب باز» به موضوعات مختلفی در حوزه کتاب می پردازد. این برنامه سعی دارد با دعوت از مهمانان ویژه در حیطه کتابخوانی حال خوب مطالعه کتاب را با بینندگان به اشتراک بگذارد.

عوامل سازنده سریال کتاب باز

محمدرضا رضائیان
سعید رضایی
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
قسمت‌های بیشتر