پوستر فیلم  کتاب باز

کتاب باز

سریالایرانی
.49دقیقه
برنامه تلویزیونی پربیننده و پربار «کتاب باز» با اجرای «سروش صحت» از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت به عمل آورده، و با آنها گپی از جنس کتاب می زند.
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کتاب باز

محمدرضا رضائیان
سعید رضایی

خلاصه محتوا

برنامه تلویزیونی پربیننده و پربار «کتاب باز» با اجرای «سروش صحت» از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت به عمل آورده، و با آنها گپی از جنس کتاب می زند.