کتاب بازKetab Baz

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کتاب باز

محصولایران
برنامه ترکیبی «کتاب باز» به موضوعات مختلفی در حوزه کتاب می پردازد. این برنامه سعی دارد با دعوت از مهمانان ویژه در حیطه کتابخوانی حال خوب مطالعه کتاب را با بینندگان به اشت...
محمدرضا رضائیان
سعید رضایی
  • فصل پنجم
قسمت‌های بیشتر