پوستر فیلم  کتاب باز

کتاب باز

Ketab Baz

سریالایرانی
.49دقیقه
برنامه تلویزیونی پربیننده و پربار «کتاب باز» با اجرای «سروش صحت» از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت به عمل آورده، و با آنها گپی از جنس کتاب می زند.
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال کتاب باز

 سریال کتاب باز
 سریال کتاب باز
 سریال کتاب باز
 سریال کتاب باز
 سریال کتاب باز

عوامل سازنده سریال کتاب باز

محمدرضا رضائیان
سعید رضایی

درباره سریال کتاب باز

برنامه تلویزیونی پربیننده و پربار «کتاب باز» با اجرای «سروش صحت» از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت به عمل آورده، و با آنها گپی از جنس کتاب می زند.