ناموجود

کریمر علیه کریمرKramer vs. Kramer

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کریمر علیه کریمر

کارگردان: Robert Benton

محصولآمریکا
مردی که به تازگی از همسرش جدا شده، سعی می کند به تنهایی از پسرش مراقبت کند، در حالی که باید در دادگاه هم برای گرفتن سرپرستی او بجنگد.
فیلم‌های پیشنهادی